patrze w górę i nie widze nieba ...

Temat: dodatek szkodliwy za pracę przy komputerze
albo tak: Czynnik nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia pracownika, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny istotny sposób do obniżenia zdolności do jej wykonania. W zależności od stopnia oddziaływania lub innych uwarunkowań pracy, czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym. Dana
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=44Temat: Druk ZUS IWA
( ekspozycją) - podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych ( oddzialywanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu), szkodliwych ( prowadzi lub może prowadzić do schorzenia) lub uciążliwych ( może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia) związanych z wykonywaniem pracy...to jeśli pracownik zatrudniony jest w warunkach występowania tych czynników jest osobą zatrudnioną w warunkach zagrożenia. Należy przy tym pamiętać, że istnieje swoista zależność między zagrożeniami a czynnikami, która polega na tym, że każdemu zagrożeniu można przypisać jeden lub więcej czynnikow szkodliwych, niebezpiecznych lub czynniki uciążliwe. Tak to...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=213


Temat: badania lekarskie - polibuda
" />paker89: idziesz do lekarza medycyny pracy i on bedzie wiedzial co robic :) Na moim skierowaniu jest napisane: "(...) bedzie narazony na dzialanie nastepujacych czynnikow szkodliwych, uciazliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: - niebezpieczne czynniki psychospoleczne (zagrozenie wynikajace ze stalego duzego doplywu informacji i gotowosci do odpowiedzi)" Zapewne bedzie to zwykly wywiad, ale dokladnie nie wiem. Nie wiem na ktora polibude sie...
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=17018


Temat: brak szkolenia
z programem, w formach określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-3. 4. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=755


Temat: szkolenie stanowiskowe szkolenie stanowiskowe
... o osobach odpowiedzilanych za ewakuację i pierwszą pomoc (formularz własny) - szkolenie ppoż (formularz własny) Jeżeli przeniesiesz go z jednego biura do drugiego (gdzie nie ma czynników szkodliwych i uciążliwych) nie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6570


Temat: Pomiary
Nie mam zbyt dzisiaj dużo czasu. Ale na początek musisz oddzielić czynniki szkodliwe dla zdrowia ( pod tym pojęciem przepisy uwzględniają również czynniki niebezpieczne) od uciążliwych. Na dzień dzisiejszy co do ... czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. Nr 217, poz. 1833 - na dzień dzisiejszy obowiązuje rozp. o tym samym tytule z 1998) dlatego też podmiot wykonujący pomiary natężenia ... na czynniki fiz,chem, biol, psychofiz ( bo tam wymienione jest oświetlenie) ale jak wykonasz pomiary zgodnie z PN to PIS nie ma szans. Co do hałasu itd. to Marian podał podstawy prawne i tam znajdziesz w par. 5 kto może wykonywać badania cz. szkodliwych. W przytoczonym przez Mariana rozporządzeniu była zmiana z 2003 r. Dz.U. Nr 21, poz. 180) Co do ha...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=40


Temat: wibracje i wpływ na zdrowie
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Dz.U.02.217.1833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.) Może trochę więcej na temat drgań oddziaływujących na organizm człowieka: Drgania o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka są charakterystyczne dla zakresu częstotliwości od 0,7 do 90 Hz. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są częstotliwości niskie z uwagi na możliwość powstania rezonansu....
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=2008


Temat: Składanie dokumentów na studia magisterskie
profilaktyczne muszą być wykonywane przez lekarzy medycyny pracy, na podstawie skierowań wystawianych przez uczelnie. Skierowanie na badania profilaktyczne (wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem) powinno określać czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów lub studiów doktoranckich. " i: "Jeśli kandydat na studia nie będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, nie znajduję podstaw, aby uczelnie wymagały przedstawienia zaświadczenia lekarskiego ... Zdrowa). Zdecydowanie głównym czynnikiem szkodliwymi i niebezpiecznym dla zdrowia studenta na tej uczelni jest użeranie się z dziekanatem.. i chyba na tej podstawie szkoła wymaga zaswiadczeń
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=24004


Temat: szkolenia BHP
przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=40739


Temat: Orzeczenie lekarskie
szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich... (Dz. U. nr 120, poz. 767 z późn. zm.). Badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia kształcenia ze względu na stan zdrowia, odnoszą się do tych kierunków studiów, których program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów. Badania profilaktyczne muszą być wykonywane przez lekarzy medycyny pracy, na podstawie skierowań wystawianych przez uczelnie. Skierowanie na badania profilaktyczne (wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem) powinno określać czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów lub studiów doktoranckich. Jeśli kandydat na studia nie będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, nie znajduję podstaw, aby uczelnie wymagały przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania. Ponadto, stwierdzić należy, iż lekarze rodzinni - od których uczelnie...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=9278


Temat: Notatki ze studiów 'Zarządzanie i Inżynieria Produkcji'
powoduje trwałego uszkodzenia zdrowia Dawniej ergonomia badała, aby ludzie się nie potruli oparami i nie zapracowali na śmierć. 23% chorych zawodowo w Polsce to głuchota spowodowana hałasem w środowisku pracy. Gdzie...
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=9032


Temat: Jak wybrać zewnetrznego behapowca?
czynnikami lub warunkami, 18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach, 19) współdziałanie z lekarzem sprawującym ... w ust. 1, pracodawca udostępnia służbie bhp a także specjaliście spoza zakładu pracy, informacje mogące wywierać wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, w szczególności dotyczące: 1) stanu środowiska pracy, w tym wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 2) zastosowanych dotychczas środków, w tym technicznych i organizacyjnych, zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub życia pracowników w odniesieniu do...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1552